Likya Ruhu & Doğa Enerjisini LİKYA NATURE ile Yaşa

Paket Tur Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi : ..../....../.........

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

YURTİÇİ TUR SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLARIN KONUSU

Bir tarafta LİKYA NATURE TURİZM SEY. ORG. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Kızılsaray Mah. 61. Sok. Ayakkabıcılar Çarşısı No:3/207 MURATPAŞA/ANTALYA

(Bundan böyle Likya Nature Travel diye anılacaktır.) Diğer tarafta tüketici/ler arasında yurtiçi gezileri konusunda işbu paket tur sözleşmesi akdolunmuştur.

Seyahat Acentası : LİKYA NATURE TRAVEL – 13875

Telefon : 02422484332

Adres : Kızılsaray Mah. 61. Sok. Ayakkabıcılar Çarşısı No:3/207 MURATPAŞA/ANTALYA

TÜKETİCİ ve DİĞER TÜKETİCİLER adına sözleşmeyi yapan;

Ad Soyad :

Telefon :

E-mail :

Adres :

2-ÖN REZERVASYON & KESİN REZERVASYON

Turlarımıza bizzat telefon ve e-mail yoluyla teyidini almak koşuluyla ön rezervasyon yaptırabilirsiniz. Size belirtilen süre içerisinde Kapora ücretini yatırmanız gerekmektedir. “Kaporanızı yatırmanız ile birlikte Kesin Rezervasyon Alınmış olur.

3- SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme bedeli nakit KDV dahil TL / Döviz Cinsi olarak ......................... ‘dur.

3.1- Bu bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi ( Voucher)'da belirtilen tüm hizmetler dahildir. Otel giriş çıkış tarihleri, süreler, ulaşım detayları, pansiyon durumu yine Voucher/Tur kayıt belgesinde belirtildiği gibidir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir.

3.2- Tüketici, tur ödemelerini yurtiçi turlarda tur hareket tarihinden 10 gün öncesine kadar tamamlamakla yükümlüdür.

3.3- Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %10 ini geçmemek kaydıyla Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması

3.4- Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.

4- ÖDEMELER

4.1- Kayıt anında rezervasyon bedeli olarak Bakiyenin % 25 i ödenir. geri kalanı gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, tur iptal koşullarına göre cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

4.2- Özel Ürün/Promosyonlu hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

4.3- Özel Ürün ve Erken Rezervasyon indirimli hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Kredi kartı ödemelerde faiz, vade farkı, kur farkı ayrıca hesaplanarak ödeme planı tüketiciye bildirilecektir.

4.4- Turun Süresi : Tur programında ve broşüründe ( kişi, konaklama ve tur detayları )'da belirtildiği gibidir.

5- BAGAJ

5.1- Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm X 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan, hasar gören, zayi olan bagaj ve içindeki kıymetli eşyadan Acenta sorumlu tutulamaz.

5.2- Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

5.3- Acenta kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

6- REHBER ÜCRETİ

Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeline dahildir.

7- GENEL HÜKÜMLER

Katılımcılar, kayıt yaptıracakları turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendileri sorumludur. Likya Nature Travel'dan her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilirsiniz. Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcılarımız, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu bize kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdürler. Rahatsızlığın türüne göre katılımcıyı tura kabul edip etmemek hakkı acentaya aittir

7.1- Bu sözleşmede, TÜKETİCİ ye bütün gerekli bilgilendirme tur programı ,detaylar web sitesinde ve broşür halinde veya pdf halinde sunulmuştur. Katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil eden kişi diğer katılımcılara gerekli bilgilendirmeleri vermekle yükümlüdür. Aksi taktirde bütün sorumluluk kendisindedir.

7.2- Çocuk indirimleri, Yurtiçi turlarında özel koşul belirtilmediği takdirde, 0-6 yaş arası için % 70 , 06-12 yaş arası için %40 indirim uygulanır.

Acenta , Bütün İşbirlikçileri Otel,Araç,Restoranlar arasında bir aracıdır.Acenta hizmetin en iyi şekilde sağlanması için elinden geleni yapar. Acenta iradesi dışında gelişen her türlü arıza ,rötar,hava şartları, vs olumsuzluklardan Acenta sorumlu tutulamaz.

7.3- ACENTA gezilerine katılan müşteriler, seyahat sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası gibi seyahat güvence sistemlerini ACENTA aracılığı ile satın alabilirler, kendileri ayrıca sigorta yaptırabilirler. TÜKETİCİ, ACENTADAN satın aldıkları sigorta kapsamının dışında herhangi bir talepleri olmayacağını peşinen kabul ederler.

7.4- Tüketicinin değerli eşya,kimlik,pasaport gibi eşyalarını kaybetmesi ve bundan doğan masraflardan Acenta sorumlu değildir.

7.5- Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiği acenta yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

7.6- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususlar hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici' nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7.7- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in Acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı huşular dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici (ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketici(ler) imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

7.8- Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa Acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Tüketici, rehber, tesis, acenta ve ulaşım aracı yetkilleri satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi halde hizmeti haklı nedenle almayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

7.9- Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618SY.4077SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK., TTK., Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle'nin Türkiye'deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

8- MÜCBİR SEBEP HALLERİ

8.1- Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm önlemlerin alınmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu haller;

8.2- Her türlü doğal afetler :sel,yağmur,fırtına,rüzgar,yangın,pandemik kapanma,doğal ve volkanik olaylar..

8.3- Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTA sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Yasak nedeniyle kapalı olan yada gidilemeyen yerlerden ACENTA sorumlu tutulamaz. Programda eksilme olması halinde ACENTA mevcut şartlarda verilebilen hizmetleri sunar.

9- ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI

1618 sy yasanın 12. Maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı taktirde paket turun eksik yada hiç verilmemesi halleri ( ayıplı hizmet, acenta iflası ) sigorta teminatı altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

9.1- Yurtdışı turlarda 15€ ve yurtiçi turlarda 100 TL ‘lik Zorunlu Seyahat sigortası paket turlarda tüketicilere tarafımızdan paket tur bedeline dahil olarak yapılmaktadır.

9.2- Paket Turlar dışında kalan hizmetlerde, Tüketici dilerse, tura kayıt esnasında; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

10- İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

10.1- Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden ; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve /veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülmez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

10.2- Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar turu iptal ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. İade ,İptali bildirilen tarihten itibaren 14 gün içinde tüketiciye geri iade edilir. ( Vergi,kart komisyonu,hesap kesintileri düşülür).

Tüketici ; TURUN BAŞLAMASINA;;

30-21 gün kalaya kadar turu iptal etmesi durumunda tur bedelinin % 40 ı

20 -16 GÜN kalaya kadar turu iptal etmesi durumunda Tur BEDELİNİN % 60 ı

15 gün kalaya kadar İptal edilmesi durumunda Tur Bedelinin TAMAMI TÜKETİCİYE fatura edilir.

Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, etmeleri durumunda katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler ( uçak, otel, gibi ) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir.

10.3- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/Devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel Acentasına sunmakla yükümlüdür.

10.4- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

10.5- Acenta gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasından Acenta hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği taktirde, rezervasyonu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda iptal koşulları uygulanır.

10.6- Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak iadesi söz konusu değildir.

10.7- 1618 sayılı kanun gereği yapılan zorunlu seyahat sigortası, sağlık sigortası bedeli 15€ ( karşılığı TL)'dir. Zorunlu seyahat sigortası bedeli yurtiçi hizmetlerde 15 TL'dir. Tüketici tarafından yapılan tüm iptal ve / veya değişikliklerde hizmetin başlangıcına 30 günden fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.

Bu sözleşme 6 sayfadan oluşmaktadır. Tur kayıt formunda ( Voucher ) adı geçen tüm kişiler adına sözleşmeyi okudum anladım ve bir sözleşme nüshasını ve tur broşürünü teslim alarak kabul ettim.