Likya Ruhu & Doğa Enerjisini LİKYA NATURE ile Yaşa

Değişiklik & İptal ve İdae Koşulları

TUR İPTAL- DEVİR VE İADE ŞARTLARI

Tüketici ,satın almış olduğu Turu ; herhangi bir sebeble katılamama durumunda başka birisine DEVRETME hakkına sahiptir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/Devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel Acentasına sunmakla yükümlüdür.

İPTAL ŞARTLARI ;

Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar turu iptal ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. İade ,İptali bildirilen tarihten itibaren 14 gün içinde tüketiciye geri iade edilir. ( Vergi,kart komisyonu,hesap kesintileri düşülür).

Tüketici ; TURUN BAŞLAMASINA;

30-21 gün kalaya kadar turu iptal etmesi durumunda tur bedelinin % 40 ı

20 -16 GÜN kalaya kadar turu iptal etmesi durumunda Tur BEDELİNİN % 60 ı

15 gün kalaya kadar İptal edilmesi durumunda Tur Bedelinin TAMAMI TÜKETİCİYE fatura edilir.

Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, etmeleri durumunda katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler ( uçak, otel, gibi ) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir.

Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden ; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve /veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülmez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.